Historia Kolumbii | Kolumbia - Colombiano.pl

Historia Kolumbii

Czasy bardzo dawne

Pierwsi ludzie przybyli na tereny dzisiejszej Kolumbii między 12 a 70 tysięcy lat temu. W czasach, gdy przybyli Hiszpanie, istniały trzy wielkie rodziny plemion: kultura Chibcha, Caribe oraz Arwac.

Kultura Chibcha

Kultura Chibcha zlokalizowana była w centralnych rejonach obecnej Kolumbii, na chłodnych terenach altiplano oraz Sierra Nevada de Santa Marta. Najbardziej rozwinięta, wykazywała się zaawansowaną znajomością matematyki, posiadała kalendarz, który pozwalał planować uprawy a także posługiwała się pismem hieroglificznym. Mimo swojego zaawansowania cywilizacyjnego, ze względu na znaczne rozproszenie kultura Chibcha nie stworzyła jednolitego organizmu politycznego.

W obrębie kultury Chibcha istniały grupy Muiscas i Tairona. Podstawową komórką organizacji społecznej tych grup był klan lub poszerzona rodzina. Wiele klanów tworzyło plemię, na czele którego stał wódz. Plemiona jednoczyły się w większe grupy, na czele których stał naczelnik zwany Zipa lub Zaque pełniący funkcje administracyjne oraz religijne.

Muiscas

Grupy muiscas zamieszkiwały tereny altiplano oraz obszary zimne lub umiarkowane w centrum kraju na obszarze ok. 30 tys. km2. Byli ludem raczej rolniczym, polowanie i rybołówstwo odgrywało rolę drugorzędną.

Potrafili wytwarzać ceramikę oraz wyroby ze złota takie jak osobista biżuteria, przedstawienia bóstw, zwierząt będących przedmiotem kultu oraz istot mitologicznych. Religijność ludu Maiscas była wysoko rozwinięta. Istniał kult Słońca, które było wcieleniem boga Xué, Chía reprezentował księżyc. Chiminigagua był najwyższą siłą wszechświata lub pierwszym stworzycielem, Bachué matką matką ludzkości a Bochica królem krzewiącym postęp.

Tairona

Gdy Hiszpanie przybyli w górzyste rejony Sierra Nevada de Santa Marta, napotkali rozwiniętą kulturę indian Tairona. Tworzyli oni duże skupiska ludności. Posiadali rozwiniętą umiejętność wznoszenia murów obronnych, tarasów, cieków wodnych, mostów oraz fundamentów dla stawiania domostw połączonych drogami. Do budowy używano kamienia.

Kultura Caribe

Grupy Caribe zajmowały wybrzeże atlantyckie. Był to lud handlarzy i wojowników, który najsilniej opierał się hiszpańskiej kolonizacji.

Kultura Arwac

Kultura Arwac rozwinęła się na wschód od kordyliery wschodniej. Ich organizacja społeczna przechodziła na zmianę od matriarchatu do patriarchatu. Ludy te zajmowały się w równym stopniu rolnictwem, zbieractwem, polowaniem i rybołówstwem.

Przybycie Hiszpanów

Pierwsze europejskie okręty osiągnęły atlantyckie wybrzeże Kolumbii w 1499 roku. Trzeba było jednak czekać aż dziesięć lat, nim w zatoce Urabá powstały pierwsze kolonie. Najstarszym istniejącym obecnie miastem z tamtego okresu jest Santa Marta, założona w 1525 roku.

W przedstawiony wyżej świat różnorodnych kultur wtargnęli niespodziewanie Hiszpanie. Początki kolonizacji były dość chaotyczne. Król Hiszpanii przyznał każdemu konkwistadorowi prawo zakładania osad i zarządzania odkrytym terytorium pod warunkiem opłacania daniny na rzecz korony oraz krzewienia chrześcijaństwa. Nie trudno się domyślić, że system taki dawał pierwszym kolonizatorom niemal despotyczną władzę nad zdobytymi terenami.

W pierwszym okresie kolonizacji rdzenni mieszkańcy wymieniali nagromadzone przez wieki złoto na oferowane w zamian przez Europejczyków lusterka, tkaniny i inne w zasadzie bezwartościowe przedmioty. Indianie byli też zmuszani do darmowej pracy na rzecz kolonizatorów. Kościół katolicki przyczynił się w tym czasie do złagodzenia obyczajów a także unifikacji kulturowej oraz administracyjnej kraju.

© colombiano.pl 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone.