Bezpieczeństwo w Kolumbii | Kolumbia - Colombiano.pl

5.1.2011

Bezpieczeństwo w Kolumbii

Jak wszędzie, w Kolumbii są miejsca bezpieczne i mniej bezpieczne, a także bardzo niebezpieczne. Podajemy szczegółową informację o bezpieczeństwie na podstawie danych publikowanych na stronach internetowych rządu Nowej Zelandii. Choć brzmi ona dość pesymistycznie, to należy pamiętać, że wiele niebezpiecznych miejsc, o których mowa znajduje się głęboko w dżungli i zwykły śmiertelnik, nawet gdyby chciał, nigdy tam nie trafi.

Informacja rządu Nowej Zelandii na temat bezpieczeństwa przy podróży do Kolumbii

Wysokie zagrożenie dla bezpieczeństwa istnieje na wiejskich obszarach graniczących z Panamą, Wenezuelą i Ekwadorem, a także w miastach Buenaventura oraz San José de Guaviare i przyległych terenach, a także w Parku Narodowym de La Macarena w Meta. Zagrożenie to wynika z obecności nielegalnych uzbrojonych grup oraz rozwiniętej produkcji kokainy. Zaleca się turystom omijać te tereny.

Wysokie zagrożenie dla bezpieczeństwa występuje także na wszystkich obszarach, gdzie istnieją plantacje koki, w szczególności są to Sierra Nevada de Santa Marta, północno-wschodnia Magdalena, południowo-zachodnia La Guajira, południowa Cordoba, południowy Bolivar, północna Antioquia, południowa Meta, północ i centrum Guaviare, centralna Aranca, centralna Vichada, zachodnia Cauca, wschodnie i zachodnie Nariño oraz zachodnie i północne Putumayo. Turystom zaleca się omijać te regiony.

Pewne zagrożenie istnieje także w pozostałej części Kolumbii ze względu na terroryzm, uprowadzenia oraz przestępczość. Z tego względu zaleca się podróżnym zachować ostrożność.

W Kolumbii występuje zagrożenie terroryzmem, oraz wciąż, mimo znacznej poprawy sytuacji w ostatnich latach, możliwość uprowadzenia. Wynika to z ciągłej obecności na niektórych terenach nielegalnych formacji militarnych chroniących uprawy koki. W przypadku podróży do rejonów o wysokim ryzyku, należy podjąć specjalne środki ostrożności, w szczególności zasięgnąć szczegółowej informacji u lokalnych władz, gdyż sytuacja może ulegać gwałtownym zmianom.

Mimo, że sytuacja w ostatnich latach poprawiła się znacząco, ryzyko terrorystycznych zamachów bombowych oraz porwań istnieje także w miastach, w szczególności w pobliżu budynków rządowych, urządzeń wojskowych, w transporcie publicznym oraz centrach rozrywki. W sierpniu 2010 roku atak bombowy w Bogocie zranił 9 osób. Wcześniej, w styczniu 2009 roku, inny zamach bombowy zabił 2 osoby, i zranił co najmniej 20 innych. Zamachy bombowe zdarzają się też w innych miastach. W sierpniu 2008 roku eksplodowała bomba w samochodzie w centrum Cali, zabijając 4 osoby. W lutym 2009 roku w wyniku ataku bombowego na stację policji, również w centrum Cali, zginęły dwie osoby. W marcu 2010 roku ukryta w samochodzie bomba eksplodowała w miejscowości Buenaventura, zabijając dziewięć osób i raniąc 55 innych.

W miastach istnieje duże zagrożenie kradzieżami. Zawsze należy zamawiać taksówkę oraz nie obnosić się z kosztownościami.

Zaleca się także, by nie przekraczać granicy Kolumbii drogą lądową. Należy pamiętać, że w Kolumbii istnieje możliwość natknięcia się na pola minowe i niewybuchy. Należy zasięgać informacji lokalnie, gdyż pola minowe mogą nie być oznaczone.

© colombiano.pl 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone.